Wij helpen u graag bij de vijfjaarlijkse CVO keuring. Voor uw iets om misschien tegenop te zien, voor ons dagelijks werk. Schepen tot 25 meter lengte en een maximale breedte van 4.75 en een maximaal tonnage van 50 ton kunnen wij zonder probleem hellingen, onderhouden en keuren.

Wij overleggen met de keurmeesters om de keuring en eventuele aanvullende eisen en daaruit volgende werkzaamheden zo vlot mogelijk te laten verlopen. Wij kennen de klappen van de zweep en kunnen snel schakelen. De keurmeesters kennen ons. Wel zo makkelijk.

Door ons verrichte producten en werkzaamheden met betrekking tot een CVO keuring:

* Begeleiden keuring/keurmeesters
* Vlakdikte metingen
* AIS inbouwverklaringen (5 jaarlijks verplicht)
* Keuringen zwemvesten
* Keuringen brandblussers
* Meggeren van elektrische installaties
* Verbandtrommel
* Gekeurde ankers
* Noodafsluiters op brandstofsysteem

beroepsvaart cvo

 

Verplichting CvO (Certificaat van Onderzoek)

Vanaf eind 2018 geldt een nieuwe Europese Richtlijn voor alle pleziervaartuigen langer dan 20 meter (en/of met een lengte x breedte x diepte van meer dan 100 kubieke meter). De regels voor het verplichte Certificaat van Onderzoek (CvO) worden vanaf 31-12-2018 een stuk strenger. Voor ‘certificaatplichtige’ schepen (en daar valt ook de grotere recreatievaart onder) is het zaak niet te lang te wachten met  het aanvragen van een CvO-keuring. Lees hieronder meer over de regels rond het CvO.

Certificaat van Onderzoek in de binnenvaart

De Binnenvaartwet met alles er omheen is op 1 juli 2009 in Nederland van kracht geworden. Er is voor Nederland een overgangstermijn ingesteld waarbinnen schepen een Certificaat van Onderzoek moeten hebben. Deze wordt vooral gebruikt voor de oudere historische bedrijfsvaartuigen. Die termijn loopt 30 december 2018 af! Ben je eigenaar van een certificaatplichtig schip, heb je geen CvO en wil je gaan varen op de 31 december 2018 dan moet je aan de (veel strengere) eisen voor schepen langer dan 20 meter voldoen om een CvO te krijgen. Regel dus de keuring voor het certificaat vóór die datum en profiteer van de uitzonderingspositie van historische schepen.

Voor welke schepen geldt de CvO-plicht?

De nieuwe Europese Richtlijn geldt voor alle pleziervaartuigen langer dan 20 meter (en/of als de lengte x breedte x diepgang  meer dan 100 kubieke meter. Deze schepen moeten volgens een nieuwe Europese Richtlijn worden gecertificeerd.

De certificaatplicht geldt ook voor de volgende typenschepen:

* Sleepboten, duwboten of sleepduwboten
* Passagiersschepen & veerponten voor bedrijfsmatig vervoer meer dan 12 personen (exclusief bemanning)
* Veerboten
* Drijvende werktuigen
* Binnenschepen die gevaarlijke stoffen en binnenschepen die bij deze schepen langszijde ligplaats mogen nemen.

Neem contact op