Gaskeuring aan boord

Gasinstallaties in combinatie met schepen zijn met regelmaat slecht in het nieuws. Niet geheel onterecht. In geval van een defecte gasinstallatie is de schade vaak enorm. Niet zelden met dodelijke afloop.

Omdat gas zwaarder is dan lucht, zal het naar het laagste punt zakken en zich daar verzamelen. Een kleine concentratie gas(minder dan 5%) is al explosief. Het is dus duidelijk dat weglekkend gas nooit onderin je schip mag komen.

De meeste verzekeraars verplichten een regelmatige keuring van de gasinstallatie aan boord. Check uw polis. Want in geval van een ongeluk bent u misschien niet verzekerd.

Gecertificeerde gaskeurmeester in huis

Scheepswerf Kok heeft een gecertifieerde gaskeurmeester in huis. Een gaskeurmeester inspecteert u installatie en geeft na goedkeuring(eventueel na enkele aanpassingen) een certificaat af.

Bij een gaskeuring checken de keurmeester uw volledige installatie op deugdelijkheid en lekkages. Ook de gasdrukregelaar wordt bekeken. We zetten het systeem onder druk om te zien of er gas ontsnapt.

gasveilig aan boord
Gasleidingsysteem boten

Aandachtpunten keuring:

* Controle op lekkages door systeem onder druk te zetten
* Controle van positie, staat en ventilatie van de gasbun
* Controle van leidingen, leidingdoorvoeren, bevestiging van leidingen
* Controle van rubber slangen
* Controle van gasdrukregelaar
* Controle van gebruikstoestellen zoals kachel, koelkast en kooktoestel

Indien de keurmeester de gasinstallatie afkeurt, dan zet hij de keuring om in een advies.

De gebreken die zijn vastgesteld kunnen door uzelf of door ons worden verholpen. In de meeste gevallen hebben wij de benodigde onderdelen op voorraad liggen.

Indien de installatie ok is bevonden ontvangt u van ons een certificaat.

Tips in geval van een gasinstallatie aan boord:

* Plaats gasflessen nooit in de zon
* Bevestig gasflessen zeevast
* Gasflessen, ook lege flessen moeten verplicht in de bun
* Een gasbun moet voorzien zijn van een ventilatieopening naar buiten
* Gasslangen, ook met geperste koppelingen mogen geen zichtbare sporen van slijtage vertonen.
* Vuistregel: vervang minimaal elke drie jaar de slangen

Heeft u vragen over een gaskeuring bij u aan boord? Neem contact met ons op of bel ons.

Neem contact op
tips aansluiten gasfles boot